Valpene 3 uker

 

Valpene fire uker gamle

 

Den minst av Carmen sine eventyrprinsesser

  

Den største av Carmen sine eventyrprinsesser

 

Bildene under viser bilde av fire av de fem hannene til Carmen. Er de ikke flotte sjarmører?

 

Den minste hannen til Carmen

En av de største hannene til Carmen

 

En av de største hannene til Carmen

"Tenkeren"