TV linkene

 

http://nrksuper.no/super/blog/gikk-du-glipp-av-valpefodselen-se-den-her/        Valpefødsel

http://nrksuper.no/super/blog/na-begynner-de-a-leke/     Film 4 uker med meg

http://nrksuper.no/super/blog/nattasang-for-valpene/     Uling, og nattasang

http://nrksuper.no/super/blog/kos-og-mas-med-valper/   Artikkel, glenn med valpene

http://nrksuper.no/super/blog/kos-og-mas-med-valper/    Film med Glenn og valpene

http://nrksuper.no/super/blog/mot-valpenes-reservefar/     Valpene med renegade

http://nrksuper.no/super/blog/mot-valpenes-reservefar/    Film renegade og valpene

http://nrksuper.no/super/?p=830927    Navngiving

http://nrksuper.no/super/blog/narnia-og-valpene-pa-lokal-tv/      Valpene på lokaltv

http://nrksuper.no/super/blog/se-matmors-egen-fodelsvideo/      Min video fra fødslelen